Ingen bild tillgänglig

Fina flickor

 Författare: Gunve, E Marianne  Sidor: 381  Tags: 1900-tals-historiaHedersförtryckkärlekKlassresorKvinnovåldModerskärlekSkamYrkeskvinnor |
 Beskrivning:

Boken utspelar sig under åren 1932–1939. I en fiktiv bruksort. Flera dilemman vävs ihop som klasskillnader mellan arbetare och tjänstemän, kvinnofrigörelse och våld i nära relationer. I romanen finns uppslag till många diskussioner om hur samhället är i förändring till kvinnans fördel. Kampen är dock inte lätt för en ung flicka under det rådande patriarkatet. Kärleken blir också komplicerad, då romantiken släpper sitt tag och ersätts av den krassa verkligheten.  Gefle Dagblad skriver i sin recension: ”Ett klassdrama med drag av Fröken Julie. Kombinationen av kvinnohistoria och och medelklassperspektiv ter sig uppfriskande och outforskat.”

Förlag: Whip Media

För beställning: Kontakta Marianne E Gunve


 Tillbaka